• Cách giảm tiếng ồn hoặc tiếng ồn
Cài đặt> Âm thanh đầu ra> Bàn phím> Hiệu suất cao
• Cách kích hoạt độ trễ thấp giữa cảm ứng và âm thanh
Cài đặt> Âm thanh đầu ra> Phương pháp độ trễ thấp> Phát ghi chú đã ghi
• Cách kết nối với bàn phím PC
Kết nối thông qua OTG và sử dụng các khóa như claviers
• Cách kết nối với bàn phím âm nhạc thực sự