Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng ORG! Ở đây chúng tôi mô tả lý do tại sao chúng tôi sử dụng micrô, ID của thiết bị của bạn, v.v.
Micrô: Chúng tôi cần sử dụng micrô của thiết bị để xử lý hoặc ghi lại giọng nói hoặc giọng hát của bạn khi bạn nhấn nút MIC hoặc chọn mục “Ghi vào tệp âm thanh” từ menu Ghi.
ID thiết bị (IMEI):  Chúng tôi cần đọc ID của thiết bị để tạo “Mã kích hoạt ngoại tuyến” cho bạn sau khi mua các tính năng chuyên nghiệp. Mã này sẽ giúp bạn kích hoạt các tính năng chuyên nghiệp mà không cần kết nối internet sau khi cài đặt lại ứng dụng.
Tệp:  Chúng tôi cần truy cập vào tệp của thiết bị để đọc, viết và tải xuống các tệp nhạc, bộ, nhạc cụ, nhịp điệu, v.v.